Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Allochtone vloedgolf Allochtone vloedgolf

Allochtone vloedgolf

Eén op drie kinderen tot vijf jaar is van vreemde origine. In Vlaanderen wonen nu 1,1 miljoen allochtonen en elk jaar komen er pakweg 50.000 bij. Slecht nieuws voor de integratie.

Dramatisch. Anders kan je de recente cijfers niet noemen. Begin 2012 telde Vlaanderen volgens de 'integratiemonitor' 1.114.792 mensen van vreemde afkomst. Intussen zijn er - zo mogen we aannemen - weer 200.000 bijgekomen. 15 procent komt uit de Maghreb (Marokko en andere landen in Noord-West-Afrika) en nog eens 10 procent uit kandidaat-EU-lidstaten (vooral Turkije). Vooral dié instroom zorgt voor zware integratieproblemen. En hoe groter de instroom en de culturele kloof, hoe groter de problemen, hoe moeilijker de integratie…

Minderheid wordt meerderheid

In een aantal Vlaamse steden is bijna de helft van alle inwoners intussen van vreemde origine. Als we Brussel even buiten beschouwing laten, spant het Limburgse Genk de kroon met een aandeel van 54 procent. Vilvoorde (43 procent) en Antwerpen (42 procent) volgen op de voet. In steden als Gent, Mechelen en Leuven gaat het al om een kwart van de bevolking. En dat is nog maar het begin. In de leeftijdscategorie tot vijf jaar ligt het aandeel vreemdelingen/allochtonen inmiddels op 32 procent. In zes Vlaamse steden en gemeenten gaat het zelfs om meer dan twee op drie kinderen jonger dan zes. In Genk 72 procent, Vilvoorde 68 procent, Antwerpen 68 procent en Machelen 67 procent. Minderheden worden de meerderheid en de (autochtone) meerderheid wordt her en der een minderheid. Met zo'n cijfers valt de sociale druk om te integreren - voor zover de wil daartoe al zou bestaan - helemaal weg. Met dank aan de traditionele partijen - álle traditionele partijen - die deze massa-immigratie hebben mogelijk gemaakt of zelfs aangemoedigd.

Dweilen met de kraan open

In Gent spreekt een derde van de mensen thuis geen Nederlands. In Antwerpen loopt dat op tot 41 procent van de kleuters. De gevolgen laten zich raden: taalachterstand, slechte prestaties op school en schooluitval, hoge werkloosheid. Laaggeschoolde allochtonen maken weinig kans op de arbeidsmarkt. Minder dan één op drie vrouwen van Marokkaanse of Turkse origine heeft werk en meer dan de helft probeert niet eens om werk te vinden. Dat heeft veel te maken met traditionele gezinspatronen en religieuze denkbeelden. Minister Bourgeois (N-VA) noemt de cijfers 'dramatisch' en wil nog meer inzetten op het - nog altijd veel te lakse en vrijblijvende - integratiebeleid. Maar zolang de immigratiepoorten wijd open blijven staan, blijft het dweilen met de kraan open. De grenzen moeten dicht voor massa-immigratie, voor gezinshereniging, voor uitkeringstoerisme en voor illegalen. Vol is vol!


#immigratiestop  #immigratie  #integratiemonitor
vlaamsbelang . nieuws . 28 januari 2014
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
40 à 50 procent van de mensen die zeggen uit Syrië te komen, komt van elders.

Jaap de Hoop Scheffer

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief